แจ้งข่าว
 • ประกาศรับสมัครเรียนห้องสด อ.ประยุทธ นีระพล

  ประกาศรับสมัครเรียนห้องสด อ.ประยุทธ นีระพล ภาค วิแพ่ง, วิอาญา, กม.พิเศษ และสรุปก่อนสอบเพื่อเตรียมสอบเนติบัณฑิต อัยการผู้ช่วยและผู้ช่วยผู้พิพากษา
  เริ่มเปิดบรรยายวันแรกวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ถึงปลายเดือนมีนาคม 2564
  กำหนดเวลาเรียน ระยะเวลาเรียนประมาณ 50 วัน (เรียนเต็มวัน) ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น. เรียนเฉพาะ วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดพิเศษ
  ค่าใช้จ่าย ทั้งหมด 8,500 บาท (รวมภาษี+vat แล้ว)
  การสมัครและเลือกที่นั่ง สมัครด้วยตัวเอง พร้อมเลือกที่นั่ง นเสาร์ที่ 3 ตุลาคม และ วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 หรือ สมัครและเลือกที่นั่ง ได้ที่ Line/โทร. 0951202113 **** สมัครทางไลน์ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
  สถานที่รับสมัคร ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถ. พิชัย เขตดุสิต กทม. ดำเนินตามมาตรการด้านสาธารณสุขและแบบ New Normal จำนวนที่นั่งจัดแบบรักษาระยะห่างทางสังคม (Social distancing) ที่นั่งจำกัดไม่สามารถเพิ่มได้*

Back to Top